Kategorie

Szukaj

 

oCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GOKA Automatyka S.C. Gomulec Mariusz, Kaim Marek z siedzibą w Limanowej ul. Sowliny 300 kod pocztowy 34-600 , tel. 18 547 69 99, adres e-mail: goka@goka.eu, strona: www.goka.eu, NIP 747-21-66-547, REGON 121203258

 

1. Informujemy, że GOKA Automatyka S.C. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Pani/Pana zapotrzebowania na otrzymanie oferty, złożenia zamówienia, zakupu, dostawy materiałów lub usług będących przedmiotem działalności przedsiębiorstwa. Mogą również być przetwarzane w realizacji innego prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa.

3. Postawą prawną jest art.6 ust.1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO -   niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy oraz firmy świadczące usługi outsourcingu informatycznego, windykacyjnego, księgowego i podwykonawcy usług przewozu towarów oraz montażu zakupionych produktów i usług. Z firmami, którym będą przekazane Pani/Pana dane osobowe podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym).

6. Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach papierowych będą przechowywane bezwzględnie przez okres 5 lat od zakończenia bieżącego roku kalendarzowego oraz przechowywane w systemach informatycznych bezterminowo o ile nie skorzysta Pani/Pan z przysługującego prawa do zamazania danych osobowych. W celu zlecenia zamazania danych osobowych po okresie bezwzględnego przechowywania, prosimy o pisemne zlecenie (list, e-mail) -  Pani/Pana dane zostaną po tym okresie zamazane.

7. Posiada Pani/Pan dostęp do przesłanych dokumentów i ich kopii, o ile nie zostały w międzyczasie trwale usunięte, w celu poprawienia informacji w nich zawartych lub trwałego usunięcia. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego.

9. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się z nami skontaktować w następujący sposób:

  ·          listownie na adres: GOKA Automatyka S.C  ul. Grunwaldzka 108, 33-300 Nowy Sącz  z dopiskiem „Dane osobowe”

  ·          przez e-mail: goka@goka.eu10. Przesłanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym by zrealizować Pani/Pana zapotrzebowanie na otrzymanie oferty, złożenie zamówienia, zakup, dostawę produktów lub usług będących przedmiotem działalności przedsiębiorstwa oraz spełnieniem wymogów przepisów dotyczących rejestracji zdarzeń gospodarczych.


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Do kasy

Producenci

Szukaj